BHP i PPOŻ

Oferujemy pomoc oraz doradztwo poprzez kompleksowe wsparcie z dziedziny BHP, PPOŻ oraz monitoringu i ewaluacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych. Wychodząc naprzeciw rosnącym wymaganiom klientów oraz mając na uwadze ich wygodę i komfort usługi świadczone są przez telefon, w siedzibie  firmy, a także u Klienta. Świadcząc usługi szczególny nacisk kładziemy na dyskrecję i bezpieczeństwo danych.

BHP i PPOŻ

 • Kompleksowa obsługa firm w zakresie prowadzenia zadań służby BHP,
 • Szkolenia wstępne oraz okresowe z zakresu bhp, ppoż., pierwszej pomocy przedlekarskiej,
 • Opracowanie oceny ryzyka zawodowego,
 • Doradztwo w dziedzinie obowiązujących przepisów i zasad BHP, a także ochrony przeciwpożarowej,
 • Pomoc w opracowaniu i weryfikacji zarządzeń, regulaminów, instrukcji ogólnych BHP i Ppoż.,
 • Udział w dochodzeniach powypadkowych, opracowywanie wniosków wynikających z badań przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy, w drodze do pracy i z pracy oraz zachorowań na choroby zawodowe,
 • Prowadzenie rejestrów wymaganych przez Państwową Inspekcję Pracy,
 • Pomoc w wykonywaniu badań środowiskowych i lekarskich dla pracowników (wstępnych i okresowych),
 • Pomoc w wypełnianiu druków do Urzędu Statystycznego (Z-10),
 • Uczestniczenie w pracach komisji BHP w zakładach pracy,
 • Pomoc w zapewnieniu pracownikom odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej,
 • Pomoc w wyposażeniu obiektów w podręczny sprzęt gaśniczy,
 • Pomoc w znakowaniu dróg ewakuacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • Pomoc w przeglądzie technicznym, konserwacji, naprawach podręcznego sprzętu gaśniczego,
 • Sporządzanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.

Oferuje możliwość przeprowadzenia Monitoringu i Ewaluacji projektów współfinansowanych przez Unię Europejską. Głównym celem przeprowadzenia tych działań jest zdobycie niezbędnej wiedzy, która umożliwia podjęcie działań korygujących, jak również uzyskanie obiektywnej analizy przedstawiającej postępy , jak i wyniki realizowanych projektów, jak i wyniki realizowanych projektów. Monitorowanie projektów prowadzimy poprzez systematyczne zbieranie, analizę i wykorzystywanie informacji z zakresu przebiegu działania. Wyniki sporządzane są w formie sprawozdań okresowych, rocznych bądź końcowych.

Sposób i forma współpracy jest każdorazowo dostosowywana do potrzeb Klienta. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji prosimy o kontakt.

Comments are closed.