Obsługa prawna

Obsługa prawna firm i klientów indywidualnych

Specjalnością współpracującej z nami kancelarii jest doradztwo w obrocie gospodarczym. Świadczą oni usługi nie tylko przedsiębiorcom ale również dla Klientów indywidualnych i podmiotów publicznych. Obsługa prawna firm to bardzo szeroka dziedzina, dlatego też chcąc dostosować się do potrzeb Klientów, wykraczają daleko poza tradycyjne usługi prawnicze, oferując również doradztwo strategiczne, prowadzenie negocjacji i wiele innych.

W skład obowiązków kancelarii wchodzą: udzielanie porad, reprezentowanie Klientów przed urzędami i sądami, sporządzanie pism i opinii oraz uczestniczenie w negocjacjach. Obsługuje podmioty gospodarcze – od samego początku, a więc oferując doradztwo prawne w zakresie zakładania przedsiębiorstwa, aż do końca, czyli momentu likwidacji. Prowadzenie działalności gospodarczej od chwili podjęcia takiej decyzji do momentu definitywnego jej zakończenia, wiąże się z uzyskaniem szczególnego statutu przedsiębiorcy oraz koniecznością interpretacji i stosowania norm prawnych z różnych dziedzin prawa.

Posiadają doświadczenie i wiedzę w wielu obszarach prowadzenia firmy, takich jak fuzje, obsługa inwestycji, wymiana towarów, logistyka, ubezpieczenia i wiele innych. Na zlecenie Klientów sporządzane są również opinie i ekspertyzy prawne, udzielane wyjaśnienia w zakresie interpretacji przepisów prawnych oraz proponowane rozwiązania istniejących zagadnień, pojawiających się w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Usługi świadczone są zarówno w siedzibie w Olsztynie, jak również miejscu wskazanym przez Klienta poza granicami miasta.

W ramach działalności Kancelarii Prawnej oferta obejmuje:

  • tworzenie spółek, zmiany aktów założycielskich,
  • udzielanie bieżących porad i konsultacji prawnych,
  • sporządzanie ekspertyz prawnych i opiniowanie umów,
  • reprezentację zewnętrzną przez sądami (w tym arbitrażowymi) oraz urzędami (w tym UOKiK, URE, Krajową Izba Odwoławczą),
  • stałą i bieżącą obsługę korporacyjną, w tym zapewnienie udziału w posiedzeniach władz Spółek, przygotowywanie projektów uchwał oraz ich opiniowanie,
  • sporządzanie protokołów, zgłoszeń do KRS i innych rejestrów, ogłoszeń w MSiG, zmiany aktów założycielskich itp.,
  • udział w naradach i spotkaniach, w tym w negocjacjach z partnerami handlowymi,
  • prowadzenie due diligence.

Każda współpracująca z nimi firma może czuć się bezpiecznie i pewnie, gdyż działają na zasadach wzajemnego zaufania i przejrzystości.

Comments are closed.