Cennik usług – pełna księgowość

Poniżej przedstawiony jest standardowy cennik usług świadczonych przez biuro rachunkowe. Prosimy jednak traktować go jedynie jako orientacyjny punkt do założeń związanych z własnym biznes planem prowadzonej działalności. Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

Ostateczny koszt usług naszego biura dostosowujemy indywidualnie do każdego Klienta. Jeśli interesuje Państwo dokładna wycena usług, prosimy o kontakt.

System opłat oparty jest na systemie abonamentowym. Im wyższy abonament miesięczny, tym korzystniejsza cena za jeden dokument księgowy. Cena abonamentu obejmuje zaksięgowanie określonej ilości dokumentów, za każdy dokument ponad wyznaczony limit pobierana jest dodatkowa opłata. Podane poniżej ceny są cenami netto.

PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ

Zakres usług wchodzących w skład abonamentu miesięcznego:

  • prowadzenie Ksiąg rachunkowych i wyliczenie na tej podstawie miesięcznej / kwartalnej zaliczki na podatek dochodowy,
  • obsługa online lub tradycyjna,
  • sporządzenie ewidencji wyposażenia oraz ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, ustalenie planu rocznej amortyzacji oraz rozliczanie miesięcznych odpisów amortyzacyjnych,
  • rozliczanie kosztów użytkowania pojazdów na podstawie prowadzonej ewidencji przebiegów,
  • rozliczanie podatku VAT obejmujące prowadzenie właściwych rejestrów VAT, sporządzanie miesięcznych lub kwartalnych deklaracji VAT7 / VAT7K,
  • rozliczanie transakcji wewnątrzwspólnotowych oraz eksportu / importu towarów i usług obejmujące wystawianie FV wewnętrznych, prowadzenie właściwych rejestrów VAT, sporządzanie miesięcznych lub kwartalnych informacji podsumowujących VAT UE, rozliczanie podatkowe dokumentów celnych,
  • sporządzanie bieżących sprawozdań finansowych obejmujących bilans oraz rachunek zysków i strat,
 • doradztwo podatkowe i księgowe.
Ilość dokumentów rozliczanych w ramach abonamentu Kwota abonamentu Cena za każdy następny dokumenty ponad  limit abonamentu Maksymalna ilość dokumentów opłacalna w ramach danego abonamentu
50 400 zł 8 zł 87
100 700 zł 7 zł 178
200 1250 zł 6 zł 408
500 2500 zł 5 zł -

*maksymalna ilość dokumentów opłacalna dla danego abonamentu oznacza miesięczną ilość dokumentów (obejmującą zarówno dokumenty rozliczane w cenie abonamentu jak i dokumenty dodatkowe) dla której opłaca się wykupić dany abonament. Jeśli więc w ciągu miesiąca będziesz miał przeciętnie 80 dokumentów, opłaca Ci się wykupić abonament do 50 dokumentów i dopłacić za każdy następny dokument. Jeśli jednak spodziewasz się, że ilość dokumentów wyniesie 90 właściwą decyzją będzie wykupienie abonamentu do 100 dokumentów.

Opłaty za usługi nie wchodzące w skład abonamentu:

czynność cena
wysyłka deklaracji pocztą (polecony) 6 zł
korekta rozliczenia zawiniona przez zleceniodawcę 150 zł
korekta w zakresie rozliczenia jeśli dotyczy tylko rozliczenia VAT 80 zł
zamknięcie roku (sprawozdanie finansowe, roczne rozliczenie podatkowe) cena równa abonamentowi
sporządzenie raportu kasowego (opłata za 1 pozycję w raporcie) 1 zł
sporządzenie i wysłanie wezwania do potwierdzenia sald (oplata za 1 dokument / klient) 12 zł

Kadry i Płace

Wybierz zakres obsługi dostosowany do potrzeb i wielkości twojej firmy. Do Twojej dyspozycji przygotowaliśmy dwa abonamenty: usługa naliczania płac oraz usługa pełnej obsługi kadrowo-płacowej.

Abonament cena (za osobę)
Naliczanie płac 30,00 zł
Pełna obsługa kadrowo płacowa 50,00 zł

Opłaty za czynności wykonywane w ramach poszczególnych abonamentów:

Czynność Naliczanie płac Pełna obsługa Kadrowo-Płacowa
sporządzenie listy płac przy uwzględnieniu informacji o nieobecnościach (urlopy, choroby) w ramach abonamentu w ramach abonamentu
wystawianie rachunków do umów cywilno-prawnych (zlecenie, o dzieło) w ramach abonamentu w ramach abonamentu
sporządzanie deklaracji ZUS wraz z przekazem elektronicznym w ramach abonamentu w ramach abonamentu
wyliczanie miesięcznych zobowiązań wobec ZUS i podatku dochodowego z tytułu wynagrodzeń w ramach abonamentu w ramach abonamentu
sporządzanie umów o pracę, aneksów, wypowiedzeń, świadectw pracy 100,00 zł za dokument w ramach abonamentu
założenie teczki osobowej pracownika 40,00 zł za osobę w ramach abonamentu
sporządzanie dokumentów kadrowych: kwestionariuszy osobowych, skierowań na wstępne i okresowe badania lekarskie, wniosków urlopowych, zaświadczeń o zarobkach i zatrudnieniu, etc 30,00 zł za dokument w ramach abonamentu
prowadzenie ewidencji czasu pracy, ewidencji nieobecności, kart urlopowych niedostępne w ramach abonamentu
sporządzanie wniosków o wypłatę zasiłku chorobowego i macierzyńskiego do ZUS 80,00 zł za dokument w ramach abonamentu
sporządzanie rocznych deklaracji rozliczających wpłacone zaliczki na podatek dochodowy z tytułu wynagrodzeń w ramach abonamentu w ramach abonamentu
sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych pracowników etatowych 12,00 zł za deklarację w ramach abonamentu
wysyłka deklaracji pocztą 6,00 zł za przesyłkę 6,00 zł za przesyłkę
korekta rozliczenia zawiniona przez zleceniodawcę 100,00 zł za korygowany okres rozliczeniowy 100,00 zł za korygowany okres rozliczeniowy

Objaśnienia do cennika

W skład ceny usługi wchodzi stała miesięczna opłata abonamentowa, opłata za dodatkową ilość dokumentów ponad limit określony w abonamencie oraz opłata za pozostałe usługi nie objęte abonamentem. Usługi nie objęte abonamentem mają charakter usług dodatkowych. W przypadku prowadzenia pełnej księgowości do wartości rocznej obsługi księgowej doliczyć należy opłatę za zamkniecie roku, odpowiadająca wysokością abonamentowi obowiązującemu w ostatnim miesiącu roku podatkowego. Z miesięcznym wyprzedzeniem możesz zmienić abonament na wyższy jeśli stwierdzisz, że jest to dla Ciebie korzystniejsze rozwiązanie. Listy płac, wyciągi bankowe oraz inne zestawienia traktowane są jako zbiorcze dokumenty księgowe i rozliczane w następujący sposób: listy płac – 1 dok. księgowy to każde 5 osób z listy, wyciągi bankowe – 1 dok. księgowy to każdy dzień obejmujący najwyżej 10 operacji (czyli jeżeli powyższe dokumenty mają więcej operacji to proporcjonalnie zwiększają ilość dokumentów księgowych do rozliczenia w pakietach abonamentowych). Wszelkie inne prace związane z dodatkowymi czynnościami jakie miałoby wykonać biuro będą ustalane indywidualnie w ramach potrzeb klienta.

Tak czy inaczej - zadzwoń, napisz - bardzo możliwe, że powyższe kwoty nie będą adekwatne dla usługi wykonywanej dla Ciebie!

Comments are closed.