Cennik usług KPiR i ryczałtu

Poniżej przedstawiony jest standardowy cennik usług świadczonych przez biuro rachunkowe. Prosimy jednak traktować go jedynie jako orientacyjny punkt do założeń związanych z własnym biznes planem prowadzonej działalności. Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.

Ostateczny koszt usług naszego biura dostosowujemy indywidualnie do każdego Klienta. Jeśli interesuje Państwo dokładna wycena usług, prosimy o kontakt.

System opłat oparty jest na systemie abonamentowym. Im wyższy abonament miesięczny, tym korzystniejsza cena za jeden dokument księgowy. Cena abonamentu obejmuje zaksięgowanie określonej ilości dokumentów, za każdy dokument ponad wyznaczony limit pobierana jest dodatkowa opłata. Podane poniżej ceny są cenami netto.

KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW / RYCZAŁT

Zakres usług wchodzących w skład abonamentu miesięcznego:

 • prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów i wyliczenie na jej podstawie miesięcznej / kwartalnej zaliczki na podatek dochodowy,
 • obsługa online lub tradycyjna,
 • sporządzenie ewidencji wyposażenia oraz ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, ustalenie planu rocznej amortyzacji oraz rozliczanie miesięcznych odpisów amortyzacyjnych,
 • rozliczanie kosztów użytkowania pojazdów na podstawie prowadzonej ewidencji przebiegów,
 • rozliczanie podatku VAT obejmujące prowadzenie właściwych rejestrów VAT, sporządzanie miesięcznych lub kwartalnych deklaracji VAT7 / VAT7K,
 • rozliczanie transakcji wewnątrzwspólnotowych oraz eksportu / importu towarów i usług obejmujące wystawianie FV wewnętrznych, prowadzenie właściwych rejestrów VAT, sporządzanie miesięcznych lub kwartalnych informacji podsumowujących VAT UE, rozliczanie podatkowe dokumentów celnych,
 • prowadzenie rozliczeń z ZUS wraz z przekazem elektronicznym osoby prowadzącej działalność, sporządzanie dokumentów zgłoszeniowych oraz rozliczeniowych, wyliczanie kwoty do zapłaty z tytułu ubezpieczeń,
 • roczne rozliczenie podatku, sporządzenie rocznych deklaracji podatkowych,
 • doradztwo podatkowe.
Ilość dokumentów rozliczanych w ramach abonamentu Kwota abonamentu Cena za każdy następny dokumenty ponad  limit abonamentu Maksymalna ilość dokumentów opłacalna w ramach danego abonamentu  (wraz z dokumentami dodatkowymi)*
10 50,00 zł 8,00 zł 16
30 100,00 zł 5,00 zł 40
50 150,00 zł 4,00 zł 82
100 280,00 zł 3,50 zł 157
200 480,00 zł 3,00 zł 390
500 1 050,00 zł 3,50 zł 800
1000 1 800,00 zł 2,00 zł 1600
2000 3 000,00 zł 1,50 zł 3333
5000 5 000,00 zł 1,00 zł -

*maksymalna ilość dokumentów opłacalna dla danego abonamentu oznacza miesięczną ilość dokumentów (obejmującą zarówno dokumenty rozliczane w cenie abonamentu jak i dokumenty dodatkowe) dla której opłaca się wykupić dany abonament. Jeśli więc w ciągu miesiąca będziesz miał przeciętnie 12-16 dokumentów, opłaca Ci się wykupić abonament do 10 dokumentów i dopłacić za każdy następny dokument. Jeśli jednak spodziewasz się, że ilość dokumentów wyniesie 17-20 właściwą decyzją będzie wykupienie abonamentu do 30 dokumentów.

Objaśnienia do cennika:

 • W skład ceny usługi wchodzi stała miesięczna opłata abonamentowa, opłata za dodatkową ilość dokumentów ponad limit określony w abonamencie oraz opłata za pozostałe usługi nie objęte abonamentem,
 • Usługi nie objęte abonamentem mają charakter usług dodatkowych. W przypadku prowadzenia pełnej księgowości do wartości rocznej obsługi księgowej doliczyć należy opłatę za zamkniecie roku, odpowiadająca wysokością abonamentowi obowiązującemu w ostatnim miesiącu roku podatkowego,
 • Z miesięcznym wyprzedzeniem możesz zmienić abonament na wyższy jeśli stwierdzisz, że jest to dla Ciebie korzystniejsze rozwiązanie,
 • Listy płac, wyciągi bankowe oraz inne zestawienia traktowane są jako zbiorcze dokumenty księgowe i rozliczane w następujący sposób: listy płac – 1 dok. księgowy to każde 5 osób z listy, wyciągi bankowe – 1 dok. księgowy to każdy dzień obejmujący najwyżej 10 operacji (czyli jeżeli powyższe dokumenty mają więcej operacji to proporcjonalnie zwiększają ilość dokumentów księgowych do rozliczenia w pakietach abonamentowych),
 • Wszelkie inne prace związane z dodatkowymi czynnościami jakie miałoby wykonać biuro będą ustalane indywidualnie w ramach potrzeb klienta.

 

Tak czy inaczej - zadzwoń, napisz - bardzo możliwe, że powyższe kwoty nie będą adekwatne dla usługi wykonywanej dla Ciebie!

Comments are closed.