Auto w firmie?

Zmiana sposobu rozliczania samochodów osobowych w firmie weszła w życie na mocy ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz ustawy o zmianie niektórych innych ustaw.

Wprowadzono m.in.:

  • ograniczenie możliwości ujmowania wydatków eksploatacyjnych w kosztach uzyskania przychodu dla samochodów firmowych wykorzystywanych służbowo i prywatnie,
  • podniesienie limitu amortyzacji nabytych pojazdów do kwoty 150 tys. zł dla pojazdów spalinowych i podniesienie limitu 225 tys. zł dla samochodów elektrycznych,
  • limit dla samochodów prywatnych – tylko 20% wydatków związanych z pojazdem będzie zaliczane do kosztów firmowych.
  • wprowadzenie limitu 150 tys. zł przy leasingu operacyjnym spalinowych samochodów osobowych i 225 tys. zł dla aut elektrycznych,
  • likwidację kilometrówki dla celów podatku dochodowego przy rozliczaniu samochodów prywatnych używanych w działalności,

W dalszym ciągu od wydatków eksploatacyjnych dotyczących pojazdów służbowych możliwe jest odliczenie pełnej kwoty VAT, pod warunkiem prowadzenia kilometrówki, sporządzenia regulaminu wykorzystywania pojazdu oraz zgłoszenia pojazdu do US na druku VAT-26. Dla pozostałych pojazdów osobowych przysługuje odliczenie 50% VAT.

Zmiana sposobu rozliczania samochodów osobowych wykorzystywanych zarówno prywatnie, jak i służbowo w przypadku kosztów uległa znacznemu ograniczeniu. Nie można już odliczyć 100% kosztów a jedynie 75%. Poprzednio limit występował jedynie w podatku VAT (50%). Możliwość odliczenia kosztów w pełnej kwocie przysługuje jedynie w przypadku zadeklarowania wykorzystywania pojazdu wyłącznie w działalności gospodarczej. Konieczne jest wówczas prowadzenie dodatkowej ewidencji, takiej samej jak dla celów podatku VAT.

Zwiększył się limit amortyzacji w przypadku nabycia pojazdów osobowych. Ustawodawca uzależnił jednak wysokość limitu od rodzaju posiadanego pojazdu. Dla samochodów spalinowych jest to wartość 150 tys. zł, a dla elektrycznych 225 tys zł. Powstała nadwyżka nie może stanowić kosztu uzyskania przychodu.

Wejście w życie nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadził limit ujmowania wydatków z tytułu opłaty wstępnej oraz rat leasingowych. W tym przypadku również wysokość limitu uzależniona jest od rodzaju posiadanego pojazdu. Dla samochodów spalinowych jest to wartość 150 tys. zł, a dla elektrycznych 225 tys zł (netto u czynnych podatników VAT, brutto dla zwolnionych). Należna kwota przewyższająca te wartości jest wyliczana w proporcji do ustalonego limitu, który dotyczy każdej raty leasingowej. Dla pojazdów o wartości mieszczącej się w limicie do kosztów uzyskania przychodu trafia cała kwota raty leasingowej.

Zmiany w limicie pojazdów leasingowanych dotyczą jedynie samochodów osobowych wprowadzonych do majątku firmowego po 1 stycznia 2019 r. oraz umów leasingowych zawartych po nowym roku. Zatem umowy leasingowe zawarte przed 1 stycznia 2019 r. w dalszym ciągu można uwzględniać w kosztach uzyskania przychodów na byłych zasadach, czyli bez limitu, o ile w międzyczasie nie zostanie zmieniona treść umowy. Wówczas będą podlegać nowym zasadom.

Comments are closed.