Monthly Archives: Marzec 2019

Auto w firmie?

Zmiana sposobu rozliczania samochodów osobowych w firmie weszła w życie na mocy ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz ustawy o zmianie niektórych innych ustaw. Wprowadzono m.in.: ograniczenie możliwości ujmowania wydatków eksploatacyjnych w kosztach uzyskania przychodu dla samochodów firmowych wykorzystywanych…
Czytaj dalej...